optimalisering van uw financiering

 

In vrijwel alle gevallen is optimalisering van uw financiering haalbaar. Denk hierbij aan:

 

  • u heeft het financieringsplafond van uw bank bereikt
  • financieringsruimte benutten voor nieuwe investeringen 
  • verbetering vrije cashflow 
  • renterisico verminderen 
  • juridische en/of fiscale herstructurering